FINQ.com – Hướng Dẫn Rút tiền

Bước 1 Nếu bạn muốn rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn, Vui long nhấn vào “My Account” ở phía trên góc bên phải và chọn “Withdrawal”.
Bước 2 Tại trang này, bạn có thể chọn tài khoản giao dịch để rút tiền và chọn cổng thanh toán. Vui lòng lưu ý:
  • Chọn tài khoản giao dịch có sẵn tiền để rút, nếu không yêu cầu rút tiền sẽ bị hủy.
  • Nếu bạn đã từng gửi tiền qua thẻ tín dụng, vui lòng chọn thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán. Khi chúng tôi hoàn trả tất cả tiền ký gửi của bạn đến từ thẻ này, bạn có thể chọn phương thức khác theo ý muốn.
Hãy chắc chắn rằng bạn yêu cầu rút tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của riêng bạn, việc rút tiền của bên thứ ba bị cấm tại FINQ.COM
Rút tiền về Credit/Debit Card Khi bạn chọn rút tiền qua thẻ tín dụng, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin bên dưới:
  • Tổng tiền rút (bằng USD);
  • Tên người thụ hưởng (Khớp với tên trên thẻ tín dụng của bạn);
  • Chọn thẻ tín dụng của bạn (thẻ đã được đăng ký và xác minh khi bạn gửi bằng thẻ);
  • Để lại bất kỳ bình luận nào nếu cần, sau đó nhấn vào “